Inkomna frågor med svar

Fråga: Anette på Sjölyckevägen 8 som undrar vad månadskostnaden blir efter 22,000 kr per anslutning?

Svar: Det beror på vilka tjänster du kommer att vilja ha. Månadskostnaden kommer att bestå av två delar:

  1. dels nätavgift: mellan 40 kr och 80 kr / månad
  2. och dels avgift för de tjänster du vill ha: internet, tv och/eller telefon. Storleken på dessa bestäms av tjänsteleverantörerna. Alla tjänster kan köpas av flera olika leverantörer, ofta till litet olika kostnad. Storleksordningen kan du få en uppfattning om på hemsidor för tjänsteleverantörer t.ex. här. För att komplicera det hela så varierar priserna beroende på tjänsteleverantören men också till vilken nätägare och kommunikationsoperatör de levererar. Så definitivt besked får vi när vi upphandlat kommunikationsoperatör, vilket kommer att ske i slutet av sommaren.