Länkar

Är fiber verkligen bättre än andra alternativ?

Myndighetsdokument

  • Skatteverkets ställningstagande angående momsskyldighet för fiberföreningar
  • Lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät träder i kraft 1 juli 2016, här kan du läsa propositionen. Denna lag påbjuder samutnyttjande av befintliga infrastrukturresurser t.ex. Vattenfalls ledningsstolpar. 
  • Här finns en förkortad tolkning av den myndighet som skall kontrollera att lagen efterlevs, nämligen PTS.

 


Föregående sida: Formulär
Nästa sida: Erbjudanden