Om fiberbredband

Fiber = framtidssäker och driftsäker infrastruktur, stabil kommunikation, “obegränsad” kapacitet och stimulerad utveckling.

Nedmontering av olönsamma kopparnät pågår runt om i Sverige och de moderna mobila lösningarna har begränsad kapacitet och når inte alltid ut till landsbygen. Stabiliteten och räckvidden för de mobila bredbandslösningarna är otillfredsställande. Där det idag inte finns täckning för tal (mobiltelefoni) är sannolikheten mycket låg att moderna mobila bredbandslösningar kommer att finnas de närmaste 10 åren. 

Fibernät ger en framtidssäker infrastruktur som företrädesvis grävs ner i mark och som är väldigt driftsäker. Livslängden på fiberkablar är upp till 50 år. Genom att man i FFH-projekt lägger kanalisation så skapas möjligheter att förnya, byta ut och expandera fiberkabeln över tid. Fibern kapacitet är oändlig – det är endast den tekniska utrustningen som används för att kommunicera i fibern som har begränsningar. Idag installeras standardutrustning som kan kommunicera 1 Gbit´s (1 000 Mbit´s) till slutkund för tjänster såsom telefoni, TV och Internet. 

Utvecklingen på den tekniska sidan går rask framåt här och kapacitetsmöjligheterna ökar stabilt. Även tjänsteutbudet håller på att utvecklas och inom kort kommer det att finnas helt nya tjänster för trygghet, vård och omsorg som väl finner sin plats i gruppen för Bredbandstjänster.


Föregående sida: Välkommen!
Nästa sida: Om fiberinstallation