Nyheter

2016-06-21

Viskan sannolikt löst


Vi tror oss ha hittat en billig och bra väg över Viskan

Kategori: Allmänt
Skrivet av: thomas

Efter att ha konsulterat många personer på Vattenfall ända upp till den som har högsta status så såg det inte vidare ljust ut. I alla fall ända tills vi igår upptäckte att det inte är en 40 kV ledning som går över Viskan till reningsverket utan en s.k. lokalledning. Och en sådan får vi lov att använda för att hänga upp våra fibrer i! Detta är bekräftat med Vattenfall och t.o.m. 20-årshyran är fastställd. Sedan är det upp till Föreningen att anlita montör med rätt kompetens att få upp fiberrören. Tyvärr går denna lokalledning inte också över Rv41.

Denna dragning av fibern medför tyvärr att fastigheterna på Hedbovägen inte kan anslutas till vårt nät.

Nästa problem är att plöja ned rören till bron över Viskan för att korsa Rv41 - och där finns en del dungar och raviner i vägen...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Föregående sida: Bankgiro
Nästa sida: Felanmälan