Nyheter

2020-07-04

Nu är vi igång!


Vecka 32 börjar man att installera fastighetsfibern.

Kategori: Allmänt
Skrivet av: thomas

Vi har nu rivstartat med fiberetableringsprocessen. Vi har träffat en representant för SLL Energi & Infrastruktur AB (SSL) Torbjörn Karlsson som är projektledare. Vi har tillsammans tittat på hela området för att identifiera problem och försöka hitta bästa vägen för kanalisationen. Han har faktiskt redan varit här en extra gång för att kolla runt ytterligare.

Ni har fått eller kommer snart att få två 'gröna pinnar'. dessa är avsedda som hjälp år dem som skall dra fibern på respektive fastighet. Man önskar att ni placerar den ena pinnen vid husväggen där ni vill ha in fibern och den andra vid tomtgränsen där fibern skall komma in på tomten.

Installationsprocessen i kortform:

  • Installation av fiber från fastighetsgräns till husvägg
  • Kanalisation av 'huvudledningen'
  • Fiberblåsning, svetsning och anslutning av de redan nedlagda fastighetsfibrerna.
  • Installation av fiberuttag och mediaomvandlare i varje ansluten fastighet.
  • ... och Varde ljus!

På fliken "Länkar" kommer vi att sätta upp nyttig information beträffande fiberinstallation m.m.

Under en ny flik "Om fiberinstallation" kommer vi att publicera mer detaljerade anvisningar i samband med fiberinstallation, så kolla in där emellanåt.


Föregående sida: Bankgiro
Nästa sida: Felanmälan