Nyheter

2016-06-08

Viskan...


Viskan är vårt största problem att forcera

Kategori: Allmänt
Skrivet av: thomas

Vi har undersökt olika tänkbara möjligheter att dra fibern 'förbi' Viskan:

  • i
  • under
  • över

i: Uppskattas inte av Länsstyrelsen eftersom det ligger mycket gifter begravda i bottenslammet som kan röras upp såväl vid iläggning som om vattenströmmen skulle få röret i svängning. Dessutom är stränderna mycket branta, vilket gör det näst intill omöjligt att gräva/plöja ned fibern där.

under: Det finns företag som påstår sig kunna borra under Viskan. Det är inte billigt. Det kompliceras av att det ligger avloppsledning i Viskan där vi skulle dra fibern så att om de råkar borra i den så skulle det ställa till det på flera plan. Visserligen är det borrföretagets ansvar, men vi vill nog inte figurera i det sammanhanget.

över: Det naturligaste hade varit att få hänga vår fiber i Vattenfalls 40kV stolpar som ju går precis rätt väg. Hittills har vi dock inte lyckats få annat besked än att Vattenfall inte tillåter det i stolpar över 20kV. Dock så säger Lantmäteriets specialist på fiberföreningar att det inte stämmer eftersom det finns fiber i både 100kV och 400kV stolpar. Dessutom påpekade han att från 1 juli så kommer Lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät som påbjuder Vattenfall att samarbeta med bl.a. fiberföreningar för att utnyttja existerande infrastruktur för fiberdragning. Enligt honom skulle vi vinna vid ett överklagande, men det skulle fördröja projektet högst avsevärt. Skall i alla fall fortsätta att utforska om vi inte kan hitta en lösning på vänliga villkor med Vattenfall.

Det andra alternativet att ta fibern över Viskan är att sätta upp två stolpar på ömse sidor om Viskan. Har försökt hitta företag i trakten som skulle kunna tipsa om hur och kostnad dock utan resultat. Hittade istället ett företag i Småland som transporterar 'nedlagda' telefon- och elstolpar till destruktion. De var inte ovilliga att tappa två stolpar nästa gång de passerar vårt område. Får kolla med firman som vi har diskuterat nedplöjning med om de också kan gräva hål för stolparna.


Föregående sida: Bankgiro
Nästa sida: Felanmälan