Nyheter

2020-05-18

Årsmöte 2020


Årets stämma blir avvikande p.g.av coronapandemin...

Kategori: Allmänt
Skrivet av: thomas

P.g.av pandemin avser styrelsen att genomföra årets stämma genom poströstning. Riksdagen har nu fattat beslut i ärendet och utformat föreskrifter för hanteringen av det.

Om du har frågor av sådant slag som egentligen skulle tas upp på årsmötet har du möjlighet att skicka in frågan till styrelsen skriftligen (e-post eller papper till min adress: Slottsåvägen 22 A). Vi kommer att publicera inkomna frågor och besvara dem på vår hemsida samt direkt till dig. Formellt borde årsmötet äga rum senast den 31 maj (enligt stadgarna). P.g. av krånglet med Jordbruksverkets saltomortal angående bredbandsstödet har vår egen hantering blivit fördröjd och vi skjuter fram det virtuella årsmötet till den 8 juni istället. Det betyder att frågor bör lämnas in senast den 29 maj.

Vi kommer att skicka ut handlingarna för poströstningen i början av vecka 22. Dessa kommer att innehålla bl.a. revisionsberättelse, valberedningens förslag, styrelsens förslag och en noggrann redovisning av det anbud som styrelsen bedömer bäst gagnar föreningens medlemmar. Dessutom kommer du att kunna föreslå bordläggning av ärenden som du anser omöjliga att handlägga utan fysisk närvaro.

Sist men inte minst kommer bindande anslutningsavtal att bifogas. Det är viktigt att dessa fylls i och returneras till oss för att se hur många har bestämt sig för att få fiber installerad enligt det vinnande anbudet. I anbudsunderlaget anges att (minst) 65 fastigheter skall anslutas. Om jag räknat rätt så är f.n. 68 medlemmar positivt intresserade.

För att alla skall kunna få svar på sina frågor kommer vi att ta emot frågor gällande anslutningsvillkoren t.o.m. den 3 juni och besvara dem efter hand på hemsidan.

Enligt riksdagsbeslutet skall en poströst ha kommit in till Föreningen senast den sista helgfria vardagen närmast före stämman, vilket för vår del innebär att alla svaren (=poströster) skall vara lämnade i min brevlåda den före den 5 juni kl 24:00.

/Thomas L


Föregående sida: Bankgiro
Nästa sida: Felanmälan