Nyheter

2020-03-13

Upphandling av totalentreprenad


Föreningen har nu publicerat anbudsunderlag för anläggande av fibernätverk.

Kategori: Allmänt
Skrivet av: thomas

Efter mycket diskussioner med Marks kommun, andra fiberföreningar och personer kunniga i upphandling har vi nu publicerat vårt Anbudsunderlag på Visma TendSign som är av Upphandlingsmyndigheten godkänd anslagstavla för upphandlingar - krav från Jordbruksverket/Länsstyrelsen. Svar på anbudsförfrågan skall vara inkomna om en månad. Sedan skall anbuden utvärderas och poängsättas. Anbudet som får högst poäng skall presenteras för medlemmarna och årsmötet under maj månad kommer att få ta ställning till om Föreningen skall anta det anbudet. Då har vi uppgifter om kostnader och tidsramar.

Vattenfall står i begrepp att gräva ned luftledningarna  såväl längs Slottsåvägen som i Sjölyckeområdet. De hade planerat att vara klara i slutet av oktober, men det tycks som om de är försenade. Vi skall naturligtvis samförlägga fiberkanalisationen på de sträckor som är gemensamma. Vi hoppas att detta inte skall medföra förseningar.


Föregående sida: Bankgiro