Nyheter

2017-05-23

Erbjudande från Telia/Skanova/Zitius


Vi har fått ett erbjudande från Telia/Skanova/Zitius som erbjuder några olika alternativ.

Kategori: Allmänt
Skrivet av: thomas

Vi har varit i kontakt med två privata/kommersiella leverantörer av hela 'projektet'. Det innebär att de står för allt arbete och material ända in i huset. De tillfrågade är Telia/Skanova/Zitius och ByNet/IP Only. Hittills har bara Telia/Skanova/Zitius svarat.

De kräver från föreningens sida att vi värvar fastighetsägare för att ansluta sina fastigheter och att vi skaffar fram markägareavtal.

Kommentarer till erbjudandet:

  • I priset ingår dragning på den egna tomten max 40 m. Gränsen är faktiskt inte tomtgränsen nödvändigtvis utan själva trädgården som omger huset (de uttrycker det som området där man klipper gräset). Rikssnittet är 20 m.
  • I erbjudandet anges också att man 'garanterar' fungerande fiber inom 6 - 9 månader. Den klockan börjar ticka när de fått in undertecknade avtal från alla fastigheter. Denna garanti är dock inte så vidare bindande för dem - de kan inte tänka sig en vitesklausul t.ex. Under förra året gjorde de 167 500 installationer. Av dessa blev närmare 50 000 försenade i huvudsak på grund av tjäle.
  • Bilagor: Erbjudandet, Avtal (Obs: Avtalet är enbart för information - skicka inte in något än. Vi måste fatta beslut hur vi skall gå vidare på årsmötet enligt kallelsen du fick för en vecka sedan)

Föregående sida: Bankgiro